top of page
Bubbles
Teacher Writing a Formula on a Blackboard

Prisvärd och modern casebaserad rekrytering 

Varför SharpMatch?

Vår expertis är att leverera rätt kompetens till utbildningsinstitutioner och företag anpassade för just denna branschens behov. Vi anser att rektorer, lärare och personalansvariga i denna bransch behöver lägga så mycket de kan av sin tid på värdeskapande aktiviteter för eleverna, vilket kostnadseffektiv hjälp med rekrytering skulle kunna möjliggöra. Vidare är det i denna bransch extra viktigt att säkerställa rätt person för rätt jobb, varpå det krävs en sofistikerad rekryteringsprocess framtagen och designad av experter inom rekrytering och utbildning i samarbete med rektorer och lärare. Precis detta erbjuder vi. 

Vi säkerställer RÄTT kvalitet

Med genomarbetade och egna utvecklade caseintervjuer säkerställer vi en hög nivå på matchningen av rätt kandidater. Vid samtliga intervjuer använder vi våra egna utarbetade casefrågor som tagits fram i samarbete med erfarna rektorer, lärare och rekryteringsansvariga inom utbildningssektorn. Utöver att verkligen förstå kandidatens erfarenhet, kunnighet och personlighet säkerställer vi såklart att vi får en god förståelse för den kontext de ska arbeta i, allt för att säkra rätt matchning.  

Vi är PRISVÄRDA, tack vare kostnadseffektiva moderna metoder

Genom att vi kommunicerar med kandidaterna via digitala kanaler slipper vi kostsamma kontor och resor och sparar därmed både tid och pengar för oss alla och möjliggör att vi kan vara rikstäckande. Vidare är samtliga formulär, tester och dylikt digitala och framtagna för att vara så smidiga och effektiva som möjligt för oss alla. 

Vi är ERFARNA och förstår vad som skapar trygghet

Vi lever som vi lär och har lång erfarenhet av rekrytering, varav flera år fokuserat mot utbildningssektorn, likväl som internt rekryteringsansvar på skolor, vilket vi anser krävs för att rekrytera inom denna viktiga bransch. 

Vi erbjuder även en trygghetsgaranti om anställda kandidater väljer att avsluta sin tjänst i förtid (villkor beroende av tjänst)

Framförallt är vi väldigt engagerade och stolta över att hjälpa Er i vårt samhälles viktigaste bransch för att möjliggöra bästa möjliga utbildning både till våra barn och vuxna. 

Vi ser fram emot att höra av er!

Vi säkerställer rätt matchning i Sveriges viktigaste bransch

bottom of page